preloader

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

Iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerjinin kullanımı son derece önemli bir konudur. Gerekli olan enerjiyi oluşturmak azalan enerji kaynaklarına bağlı olarak çok daha maliyetli olabilmektedir. Aynı zamanda enerji üretiminde çevreye verilebilecek zararların da telafisi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle de enerjinin üretimi, kullanımı ve çevreye olan etkileri ve tüm aşamaları planlanmalıdır. Bu planlanma enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda yapılmalıdır.

ISO 50001 enerji yönetim sistemi; enerji tasarrufu, maliyetin düşürülmesi ve çevreye olan etkiyi yönetmektedir. Bu sistem ile çeşitli ölçeklerdeki kuruluşların enerji kullanımını yönetmeye yardımcı olmaktadır. Enerji yönetiminin sürdürülebilir ve geliştirilebilir olmasını sağlamaktadır. Çevreye duyarlı-korumacı bir enerji kullanım süreci oluşumunu sağlamaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

Enerji yönetim sistemi öncelikle, kuruluşlara tasarruf ve enerji kullanımına yönelik sürekli bir iyileştirme imkanı sunmaktadır. Enerji maliyetlerinin sürekli olarak minimum düzeyde tutulmasını sağlamaktadır.

İlk aşamada etki oluşturacak faydaları;

-Düşük maliyetli olan ya da maliyetsiz olan enerji kullanımlarına öncelik verilerek tasarruf sağlaması,

-Sera gazı emisyonunun daha az olması,

-Enerji fiyatlarında oluşan artışlardan daha az etkilenme,

-Çalışanlarda enerji kullanımı hakkında farkındalık oluşturması,

-karbon ayak izinde azalma olması şeklinde sıralanabilir.

Uzun vadede sağladığı faydalar;

-Tanıtımda olumlu bir bakış açısı oluşturması,

-Daha iyi bir görünüm kazanmış kurumsal imaj oluşturması,

-İşletme verimliliğinde artış ve iyileşme,

-Çevreye duyarlılık ve enerji kaynaklarının geleceğe aktarılmasına katkıda bulunmak olarak belirtilebilir.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nasıl Yürütülür?

Enerji yönetim sistemi ile sürekli olan bir iyileşme amaçlanmaktadır. Bu iyileştirme süreci PUKO (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) şeması ya da Deming döngüsü yaklaşımı ile sürdürülmektedir. Entegrasyon işlemi profesyonellikle ve kolayca yapılmaktadır.

Enerji yönetim sistemi işleyişi 6 ana başlık altında sıralanabilir.

1-Yönetimin Sorumluluğu

Üst Yönetim

Yönetim Temsilcisi

2-Enerji Politikası

3-Planlama

Yasal Şartlar

Gözden Geçirmesi

Referans Çizgisi

Performans Göstergeleri

Hedef, Amaç ve Eylem Planları

 

4-Uygulama ve İşletim

Yeterlilik, Eğitim

Dokümantasyon

İşletimin Kontrolü

Tasarım

Enerji Hizmetleri donanımı, enerjinin tedariki

 

5-Kontrol Etme

İzleme, ölçme ve analiz

Yasal uyumluluğun değerlendirilmesi

EnYS’nin iç tetkiki

Düzeltici ve önleyici faaliyet

Kayıtların kontrolü

 

6-Yönetimin Gözden Geçirmesi

Sonuç girdileri

Sonuç çıktıları

Hızlı Başvuru Formu
    Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?