preloader

İhracat Teşvikleri

İhracat Teşvikleriİhracat Teşvikleri

İhracat teşvikleri, dâhilde İşleme Rejimi’nin amacı ihracatçıların, ihracat üretimlerine yönelik girdileri KDV dâhil olmak üzere gümrük vergilerinin yanı sıra ticaret politikası önlemlerine tabi olmadan dünya pazarı fiyatlarında satın alabilmesini sağlamaktır.

 Dâhilde İşleme Rejimi iki tip işleme önlemi içerir: Şartlı Muafiyet Sistemi ve Geri Ödeme Sistemi.

 1)      Şartlı Muafiyet Sistemi, Dâhilde İşleme Rejimi’ne tabi olan ihracat mallarının üretiminde kullanılan, serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yarı madde, paket ve işletme ekipmanının ithalatı sırasında ortaya çıkan ticaret politikası önemleri ve vergilerden muaf olunmasını sağlar. Bu sistemin şartlı olarak adlandırılmasının sebebi, ihracatçının, ithal edilen malzeme ve ekipmanı teminat yoluyla, bunların yalnızca Dâhilde İşleme Rejimi’ne tabi ürünlerin üretim ve ihracatında kullanılacağına dair güvence vermesi gerekliliğidir. Teminata bağlanan malzeme ve ekipman için verilen güvence, nihai ürünün ihraç edilmesiyle birlikte sona erecektir.

 

2)      Geri Ödeme Sistemi, Dâhilde İşleme Rejimi’ne tabi olan ihracat mallarının üretiminde kullanılan, serbest dolaşımdaki hammadde, yarı madde, paket ve işletme ekipmanının ithalatı sırasında ödenen vergilerin iadesidir. Dâhilde İşleme Rejimi’ne tabi olan nihai ürünün ihraç edilmesi üzerine bu vergiler geri ödenir. İthal edilen malzeme ve ekipmana ticaret politikası önlemleri uygulanır ve dış ticaretteki teknik düzenleme ve standardizasyon mevzuatı gibi tüm ithalat prosedürleri tamamlanmış olmalıdır.

 

İhracat Teşvikleri Başvuruların Değerlendirilmesi

 • İthal edilen hammaddelerin ihraç edilen malların üretiminde kullanıldığı tespit edilebilir olmalıdır.
 • Faaliyetin, gümrük bölgesindeki üreticilerin ekonomik çıkarları üzerinde olumsuz bir etkisi olmamalıdır.
 • Faaliyetler katma değer oluşturmalı ve nihai ürünün sektördeki rekabet üzerinde olumsuz bir etkisi olmamalıdır.
 • Şirket, Türkiye gümrük bölgesinde kurulmuş olmalıdır.

 

Dâhilde İşleme Rejiminin Avantajları

 • % 100 Gümrük Vergisi iadesi
 • % 100 KDV iadesi
 • % 100 Özel Tüketim Vergisi iadesi
 • % 100 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu iadesi
 • %100 Damga Vergisi iadesi
 • Kotalar ve gözetim önlemlerinden muafiyet: Birçok mal için devlet tarafından belirlenen ithalat kotaları mevcut olup Dâhilde İşleme Rejimi sertifikası sahipleri bu kotalardan etkilenmemektedir. Devlet ayrıca, bazı ürünler için piyasa fiyatlarını belirlemekte ve ithalatçının ödediği ücrete bakılmaksızın belirlenen piyasa fiyatı üzerinden bu ürünler için satış vergisini uygulamaktadır. Dâhilde İşleme Rejimi’ndeki katılımcılar bu gibi gözetim önlemlerinden de muaf tutulmaktadır.
 • Bu muafiyete yurt içi satış ve teslimlerde izin verilmektedir.

Hızlı Başvuru Formu
  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?