preloader

Ar-Ge Teşvikleri

Ar-Ge TeşvikleriAr-Ge Teşvikleri

Ar-Ge Teşvikleri Kanunu, Ar-Ge merkezlerinde en az 15 ve tasarım merkezlerinde ise en az 10 personelin istihdam edilmesi halinde Türkiye’deki Ar-Ge ve tasarım yatırımı projeleri için özel teşvikler sağlamaktadır. Personel sayısı koşulu, Bakanlar Kurulu tarafından motorlu kara taşıtları imalatı, hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinaların imalatı ve askeri savaş uçaklarının imalatı konuları için 30 olarak belirlenmiştir. Yeni kanun kapsamındaki teşvikler 2024 yılına kadar yürürlükte kalacak ve şunları içerecektir:

 Ar-Ge Teşvikleri harcamalarının % 100’ünün vergi matrahından düşülmesi.

 • Faaliyet yıl içinde gerçekleşen Ar-Ge ve tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yarısı düşülebilir olacaktır. (ölçütler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir)
 • Çalışanlar için gelir stopaj vergisi muafiyeti. (31 Aralık 2023 tarihine kadar)
 • İşverenler için % 50 oranında sosyal güvenlik primi muafiyeti. (31 Aralık 2023 tarihine kadar)
 • Düzenlenecek evraklarda damga vergisi muafiyeti.
 • Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen ürünler için gümrük vergisi muafiyeti.
 • Yeni bilim adamlarına 500.000 TL’ye kadar teknoloji girişim sermayesi.
 • Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından hibe edilen belirli fonların vergi matrahından düşülmesi.

 

Ar-Ge Teşvikleri Kapsamında Teknoloji Gelişim Bölgeleri Desteği

 Teknoloji Gelişim Bölgelerindeki avantajlar şunlardır:

 Yazılım geliştirme, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen kârlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir vergisi ve kurumsal vergilerden muaftır.

 • TGB’lerde (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) özel olarak üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. Bu yazımlar arasında sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol yazılımları yer almaktadır.
 • Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen maaşlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar tüm vergilerden muaftır. Muafiyetin kapsadığı destek personelinin sayısı, Ar-Ge personeli sayısının % 10’unu aşamaz.
 • Bakanlık tarafından izin verildiği ve işletmeci şirket tarafından uygun görüldüğü takdirde bölgede yürütülen Ar-Ge projeleri neticesinde elde edilen teknolojik ürünlerin üretimi için gerekli yatırımlar TGB içinde yapılabilir.
 • Sosyal güvenlik primi işveren payının % 50’si 31 Aralık 2023 tarihine kadar devlet tarafından ödenecektir.
 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme projeleri kapsamında düzenlenecek evraklara damga vergisi muafiyeti ve ithal edilen mallara gümrük vergisi muafiyeti.

 

Sanayi Tezleri (SANTEZ) Programı

Üniversite iş birliğiyle gerçekleştirilecek yeni teknoloji adaptasyonu, süreç geliştirme, kalite iyileştirme ve çevresel değişim projeleri için sağlanan doğrudan finansal destek aşağıdaki gibidir:

 • Proje bütçesinin en fazla % 85’i doğrudan hibe ile desteklenebilir.
 • Proje dönemi 2 yıldır; bu süre 6 ay uzatılabilir.
 • Personel, seyahat, sarf malzemesi, makine ekipmanı, danışmanlık ve ilgili hizmet alımı, ulaşım, sigorta ve gümrük giderleri desteklenmektedir.
 • Başvuru dosyası 4 ay içerisinde onaylanabilir; proje denetim komitesi bağımsız olarak çalışmaktadır.

 

Ar-Ge Teşvikleri ve TÜBİTAK Desteği

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Ar-Ge projeleri için, Ar-Ge ile ilişkili giderleri karşılamakta veya sermaye kredisi tahsis etmektedir.

 

TÜBİTAK teşvikleri için uygun projeler:

 • Konsept geliştirme
 • Teknolojik araştırma ve teknik fizibilite araştırmaları
 • Konseptin tasarıma dönüştürülmesi için laboratuvar çalışmaları
 • Tasarım ve taslak çalışmaları
 • Prototip üretimi
 • Pilot tesislerin inşaatı
 • Deneme üretimi
 • Patent ve lisans çalışmaları
 • Ürün tasarımı kaynaklı satış sonrası sorunların giderilmesine ilişkin faaliyetler

 

TÜBİTAK 1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1515 Programı, Ar-Ge laboratuvarının kuruluş aşaması bedelinin ötesine uzanan tümleşik bir model uygulamaktadır. 1515 Programı, en fazla 10 yıllık bir süre boyunca her bir takvim yılı için 10 milyon TL’ye kadar Ar-Ge laboratuvarı işletme masraflarının % 75’e kadarını karşılayan tümüyle hibeye dayalı finansal bir model sunmaktadır.

 

Hibe desteğinin kapsamı şu kalemleri içermektedir:

 • Personel maliyetleri
 • Genel işletme giderleri
 • Danışmanlık ücretleri

Personel maliyetlerinin toplam hibe tutarı içinden karşılanabilmesi için personelin en az % 50’sinin Türk vatandaşlığına ve en az 1/3′ ünün doktora derecesine sahip olması gerekmektedir.

 

TTGV Kredileri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV); tarım teknolojileri, sağlık teknolojileri, eğitim teknolojileri ve enerji verimliliğinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri için uzun vadeli faizsiz krediler sunmaktadır.

 

Krediler, bahsi geçen teknolojik alanlarda ticari değeri olan yeni ürünlerin geliştirilmesini veya bu alanlarda mevcut ürünlerin rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen faaliyetlere finansal destek sağlamaya yöneliktir. Programın kapsamı aşağıdaki gibidir:

 • Proje destek süresi en az 1 yıl ve en fazla 3 yıldır.
 • Sağlanacak destek tutarı için üst limit 3 milyon ABD doları, alt limit ise 250.000 ABD dolarıdır.
 • Destek, % 50 TTGV ve % 50 proje koordinasyon şirketinin katılımı ile sağlanacaktır.
 • Proje geri ödeme dönemi, faaliyete geçilmesinin ardından bir yıl ödemesiz dönem olmak üzere toplam 4 yıldır.

Hızlı Başvuru Formu
  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?