preloader

Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol Hizmetleri

Genel olarak, bir ekipmanın güvenli bir biçimde, istenilen fonksiyonlarını doğru bir şekilde yapıp, yapmadığının tespiti için periyodik bir şekilde yapılan muayene işlemlerine periyodik kontrol denilmektedir. Genel olarak ekipmanın güvenli çalışıp, çalışmadığı son derece öneli bir konu olmaktadır.

 

Periyodik Kontrol

Genel anlamda iş ekipmanı; iş ortamında gerçekleşecek olan bir işin yapım sürecinde kullanılan bir makine, tesis, alet veya tesisattır. İş ekipmanları Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine bağlı olarak, hizmet talebinde bulunan firmanın yaptırmış olduğu risk değerlendirmelerinde muayene periyotlarına bağlı olarak, yönetmelikte belirlenmiş olan azami süreleri aşmayacak biçimde muayene edilmelidir. Bu açıdan periyodik kontrol hizmetleri kapsamında muayene edilen iş ekipmanları yönetmelikte belirtilenen standartlar ya da temel gerekliliklere göre yapılmaktadır.

Genel olarak muayeneye tabi olan ekipmanların durumları iş yerindeki sağlık ve güvenlik tedbirleri bakımından bir rehber oluşturmaktadır. Bu rehber de tespit edilmiş olan tüm bulguların giderilmesi için, işletmelerde iş kazalarının engellenmesi için ve ekipmanların sorunsuz bir şekilde çalışması için tüm çözümler sağlanmış olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen bu yönetmelik işçiyi ve işvereni korumaya alan bir yönetmelik olmaktadır.

 

Periyodik Kontrol Hizmetleri

Genel olarak periyodik kontrol hizmetleri kapsamında, tüm ekipmanlar; ağırlık testleri, hidrostatik testler, görsel testler, tahribatsız muayeneler ve de cihazlar ile tespitler olarak muayene edilmektedir.

Hidrostatik testler de; basınçlı ekipmanın giriş ve çıkış vanaları, emniyet ventili bağlantıları işletmeye giden hatlardan ayrılmakta ve flanş veya kör tapa yardımı ile körlenmektedir.

Tank da en üst seviyeye kadar test akışkanı ile doldurulmaktadır. En yoğun kullanılan test akışkanı maksimum oranda 25 0C de su olmaktadır. Tamamı test akışkanı ile dolu olan tank yavaş bir şekilde basınçlandırılır. Sonrasında da ağırlık testleri için de kaldırma iletme ekipmanının tipine bağlı olarak ve standart şartlara göre ağırlık testine tabi tutulmaktadır.

Hidrostatik testi yapılamayan basınçlı ekipman ya da tesisatlar için de tahribatsız muayene yöntemlerinden olan manyetik parçacık, penetrant ve de ultrasonik kalınlık ölçümü yöntemleri test edilir. Genel olarak hiçbir yöntem ile kesin kanaate ulaşmayan muayenelerde, muayene uzmanı olan kişi farklı bir yöntem de önerebilir.

Genelde yangın tesisatları, havalandırma tesisatları hidrostatik test ile görsel kontroller de yapılarak muayene edilmektedir. Bunu yanında periyodik kontrol hizmetleri elektrik tesisatları muayeneleri de topraklama ölçümleri ve de paratoner testleri ile görsel olarak ya da test cihazı kullanılarak yapılmaktadır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?