preloader

İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi GüvenliğiISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşların ve firmaların kendileri ya da müşterileri ile ilgili gizli bilgilerini güvende tutmalarını sağlayan bir standart türüdür. Özellikle kişisel verilerin gizliliği ve yönetimi bu belge sayesinde güvende altında kalır. İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uluslararası bir koruma ve yönetme çerçevesi olarak görülür. Genellikle bu belge ile şirketlerin tüm finansal verileri, fikri mülkiyetleri ve müşteri ile ilgili bazı bilgiler koruma altına alınır.

ISO27001 belgesinin firma ve kuruluşlara çeşitli faydaları bulunur. Bu faydalardan en önemlisi de şirketler bu belge ile risklerini daha kolay tanımlar. Özellikle müşteri ya da finansal konularda gizli bilgilerin taşıdığı riskler yönetebilir ve azaltılır.

ISO 27001 Belgesi Firmalara Nasıl Yardımcı Olur?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi firmaların bilgi güvenliği ile alakalı riskleri tanımlamasını sağlarken aynı zamanda da yönetimine izin verir. Firmalar sistem içerisindeki etkinliğini sürekli olarak yenileyebilir ve değerlendirebilir. Özellikle iş dünyasındaki teknolojinin yeri düşünüldüğünde veri anlamında riskler çok fazla olmaktadır. Teknolojisinin de sürekli olarak değişmesi her an farklı ve yeni tehditleri ortaya çıkmaktadır.

Firmalar açısından değişen teknoloji, iş dünyası ve bilgi çeşitliliği düşünüldüğünde bilgi güvenliği çok önemli hale gelmektedir. Firmalar bulunan riskleri yönetmek için yeni kontroller edinmeli ve etkinliklerini sürekli olarak yenilemelidir. Bu değişim ve yenilik sayesinde firmalar daha uzun süre ayakta kalmayı başarırlar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin Yararları

ISO 27001 belgesi bilgi yönetimine sistematik ve koruyucu bir yaklaşımla gelerek firmaların daha iyi korunmasına ve risklerini azaltmasına yardımcı olur. Bu belge sayesinde müşterilerin firma ve kuruluşa olan güveni artar. İşle ilgili riskler ortadan kaldırılır ve firmanın sürekliliği sağlanır.

ISO 27001 belgesi firma ve kuruluşların marka imajını da korur. İtibarına itibar katar. Ayrıca firma bu riskler sonucunda doğabilecek maddi kayıpların da önüne geçmeyi başarır. Belgenin uluslararası bir kabul görüyor olması tüm pazar alanında müşterilerin güvenliğine öncelik verildiğini de gösterir. Bu nedenle mutlaka müşteri verilerini elinde bulunduran firmalar bu belgeyi firmaları için edinmelidir.

Hızlı Başvuru Formu
    Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?