preloader

Yatırım Teşvik Mevzuatı

Yatırım teşvik mevzuatı, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

Yatırım Teşvik Mevzuatı

Yatırım Teşvik MevzuatıYatırım teşvik mevzuatı, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli Resmi Gazete) 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli Resmi Gazete) yayınlanmıştır.

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Yatırım Teşvik Mevzuatı Destek Unsurları

 1. Genel Teşvik Uygulamaları
 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 3. Öncelikli Yatırımların Teşviki
 4. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
 5. Stratejik Yatırımların Teşviki olarak ayrılmıştır.

Bu Kapsamda Alınabilecek Teşvikler

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Hızlı Başvuru Formu
  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?