preloader

İş Sağlığı ve iş Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Hak kavramı, insanlık tarihi içerisinde geçmişi çok da gerilere dayanmayan taze bir kavramdır. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hayatımıza 1980 yılı itibari ile girmiştir. Oldukça yenidir ve iş hukuku da dahil olmak üzere işçilere dair veya çalışanların iş esnasındaki risklerden korunmasına dair birçok konu halen daha düzenlenmeye devam eder.

Henüz hayata dahil olan kavramlar olduğu için düzenlemede de uygulamada da birçok eksikler içerir. Ancak her ne olursa olsun bu kavramlar, iş ve işçi güvenliği için vazgeçilmez kavramlardır. Dikkat edilmemesi gerek işveren gerek devlet için çok ağır maddi ve manevi tazminat yükümlülüklerine sebebiyet verir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir ve Neden Önemlidir?

1980 yılından itibaren popüler tartışma konusu olmuş ve 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı direktif ile iş sağlığı ve güvenliği kavramı çalışma yaşamına dahil edilmiştir. İş esnasında, iş yerindeki çeşitli şartları sebebiyle işçilerin uğradığı sağlık sorunları ve mesleki risklerin engellenmesi veya azaltılması için çabalanan ve mevzuatla çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik kurallar üreten bütüne verilen addır.

İş sağlığı ve güvenliği, fabrikalaşmanın artması, işçilerin daha tehlikeli koşullara maruz kalması ve ikinci nesil hak olan işçi haklarının trend olması ile önem kazanmıştır. Geçmişe nazaran makineleşme ile ölüm riskleri artmış ve yaygınlaşmıştır. İşçi zarar gördüğü zaman bundan birçok durum etkilenir. Bundan dolayı bugün oldukça önemi bir konudur. Bu koşullardan bazıları:

– İşçinin bedensel bütünlüğü

– İşçinin sağlığı

– İşçinin aldığı hasarın çalışma gücünde yaşattığı kayıp

– İşçinin çalışamadığı süreçte bakmakla yükümlü olduklarının maddi anlamda uğradığı zorluk

– İşçinin ve ailesinin uğradığı manevi zarar İş Sağlığı ve Güvenliği Adına Alınan Önlemler Nelerdir?

Çalışma koşullarının ağırlığı ve tehlike oranına göre alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemi değişir. Ofis ortamı için alınan önem ile fabrika işçisi için alınan önlem farklıdır. Fabrika işçileri için alınan bazı önemler şunlardır:

– İş kıyafeti temini

– Kask gibi koruyucu ekipmanların temini

– Uyarı levhaları

– Çalışılan aletlerin düzenli olarak kontrolü

– Dinlenme arası verme

– Uygun bir çalışma ortamının oluşturulması

– İşçilere, bu konu hakkında verilen eğitimler

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?