preloader

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim SistemiISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteriler ve tüketicilerin, ürün ve hizmet almakta oldukları kuruluşlardan beklentileri; giderek artış göstermektedir. Artık yalnızca kaliteli ürün veya hizmet sunmak yetmemekte, kuruluşlardan sosyal sorumluluklarını da yerine getirmeleri beklenmektedir. Artık “kalite” denilince, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ne derece uygun olduğu sorgulanmaktadır.

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Çalışma ortamları, kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturabilen çeşitli ortam faktörleri ile doludur. Bu hususta, her çalışanın ve yöneticinin temel sorumlulukları bulunmaktadır. Çalışanlar için, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulamaması; günümüzde çalışma hayatının en önemli sorunlarından birisidir. Bu sorunlar, çalışanların sağlığının yanında; iş verimini de etkilemektedir.

Üretim veya hizmet sektörleri olsun, işyerlerini çalışanlar için güvenli hâle getirmek; kanunlarca zorunlu kılınmıştır. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi bu zorunluluğu yerine getirmede yardımcı olabilecek standart olarak karşımıza çıkmaktadır.

ISO 45001 faaliyetleri, her sektörde ve tüm organizasyonlara uygulanabilen etkin bir araçtır. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin, kuruluşların genel stratejileriyle uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp çözümlenmesi için kullanılır. İSO45001 standardı yardımıyla, iş sağlığı ve güvenliği riskleri belirlenmekte; analiz edilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, işletme sahiplerinin başvurusuyla; bir yönetim sistemi kurmak mümkündür. Çalışanlar da, bu sayede; acil durumlara hazır, iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyen bir sistemin parçası olacaklardır.

ISO 45001 Neden Tercih Edilmelidir?

ISO 45001’in temel amacı, yasal mevzuatların ışığı altında; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve yönetmektir. ISO 45001 üç temel amaç doğrultusunda tercih edilmektedir. Bunlar:

– Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenilir bir ortamda çalışmalarını sağlamak; en temel amaçtır.

ISO 45001 ile üretim güvenliği sağlanır. İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek iş gücü kayıplarının en aza indirilmesi sağlanabilir. Dolayısıyla, iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin korunması sağlanmış olacaktır.

ISO 45001 ile işletme güvenliğini sağlamak mümkün olur. Alınan tedbirlerle; işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, arızaların ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

Hızlı Başvuru Formu
    Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?