preloader

3- Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik UygulamalarıBüyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları, potansiyel olarak Türkiye’nin teknolojisini, Ar-Ge kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak 12 yatırım konusu, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri çerçevesinde desteklenmektedir.

 

Büyük Ölçekli Yatırımlar

 

Yatırımın Konusu

Asgari Sabit Yatırım Tutarı

(milyon TL)

1

Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

1000

2

Kimyasal ürünlerin imalatı

200

3

Limanlar, liman hizmetleri ve hava alanı yatırımları

200

4

a)      Motorlu kara taşıtları ana sanayi

b)      Motorlu kara taşıtları yan sanayi

 

200

50

5

Demir yolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı

50

6

Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri

7

Elektronik sanayi

8

Tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı

9

İlaç üretimi

10

Hava ve uzay taşıtları ve/veya parçaları imalatı

11

Makine (elektrikli makine ve cihazlar dâhil) imalatı

12

Madencilik (metal üretimi dâhil)

 

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Unsurları

Bölge

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı (%)

50

55

60

70

80

90

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB dışı*

25

30

35

40

50

60

OSB içi*

30

35

40

50

60

65

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(İşveren Payı)

Destek Süresi

OSB dışı*

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB içi*

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Destek Üst Sınırı (%)

OSB dışı*

3

5

8

10

11

Sınır yok

OSB içi*

5

8

10

11

Sınır yok

Sınır yok

Arazi Tahsisi

VAR

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(Çalışan Payı)

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

 

*OSB: Organize Sanayi Bölgeleri 

 

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları Kapsamında Yatırım / İşletme Dönemlerinde Uygulanabilir Yatırıma Katkı Oranı

Bölge

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi

I

% 80

% 20

II

% 80

% 20

III

% 80

% 20

IV

% 80

% 20

V

% 80

% 20

VI

% 80

% 20

 

Aşağıdaki yatırım kategorileri, Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri kapsamında, vergi indirimi ve sosyal sigortalar prim desteği (işveren payı) açısından bir alt bölgeye sağlanan desteklerden faydalanabilmektedir.

 

  • Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) yapılacak yatırımlar
  • Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş şirketin iş birliğine dayalı entegrasyon yatırımları

Örnek: Bir OSB içinde Bölge 3 düzeyinde bir yatırım, Bölge 4 düzeyindeki vergi indiriminden faydalanabilir. Benzer şekilde, Bölge 6 düzeyinde bir yatırım, % 5 seviyesinde ilave bir yatırıma katkı oranından faydalanabilir.

 

Hızlı Başvuru Formu
    Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?