preloader

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi

TSEK Kalite Uygunluk BelgesiTSEK Kalite Uygunluk Belgesi

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi, 1960 yılında kurulan Türkiye Standartları Enstitüsü’nün kısa adı ve markası TSE’dir. Tüzel kişiliği haiz olan TSE bir kamu kurumudur ve özel hukuk hükümleri uyarınca yönetilir. TSE’nin misyonu her türlü ürün, madde, hizmet ve usul standardını belirlemektir. TSE ilgili alanda standartları belirleyerek bunları Türk Standardı olarak adlandırır.

 

TSE’nin Ticarete Katkısı

TSE’nin standardizasyon çalışmaları sayesinde ulusal ürün ve hizmetlerde kalite konusunda belirli bir seviye oluşur. Bu durum toplumumuzun tükettiği ürünlerin kalitesiyle birlikte yaşam düzeyinin yükselmesine katkı koyar. TSE belirlediği standartlarla ülkemizdeki firmaların uluslararası ticaret alanında etkinliğini ve tercih edilebilirliğini artırır. Bunu firmalar adına düzenlediği belgelerle yapar. TSE Türk Standardı olmayan konularda da tsek kalite belgesi düzenlemektedir.

 

TSEK Belgesi Nedir?

TSE ve firmalar arasında, Türk Standardı bulunmayan bütün ürünlerde ulusal koşullar, uluslararası standartlar ve diğer ülkelerin standartları temel alınarak TSE tarafından belirlenen teknik niteliklere uygunluğu belirten bir sözleşme imzalanır. Sözleşmeye dayanarak ilgili firma adına uygunluk belgesi düzenlenir. Bir yıllığına verilen tsek kalite uygunluk belgesi firmalara TSEK markası kullanma hakkı tanıyan bir belgedir. Kullanılacak malların türü, tipi, cinsi, sınıfı ve ticari markasını gösteren bu belge sayesinde firmalar söz konusu ürünlerinde TSEK markasını kullanabilir.

 

TSEK Belgesinin Yararları

TSEK markasını haiz ürünlerin üretimi ve satışı sayesinde firmalar maliyetlerini düşürerek piyasadaki ticari etkinliklerini artırabilir. Tüketiciler önlerine gelen her şeyi tüketir mi? Herkes satın alacağı üründe kalite arar, güven arar. TSEK markalı ürünler tüketicinin gözünde kaliteye olan güveni garanti altına alır. TSEK markalı ürünler sayesinde firmaların ilgili pazarlara ulaşması, pazarlarda etkili bir yer edinmesi kolaylaşarak hızlanır. Kamu ve özel sektör tarafından düzenlenen ihalelerde tsek kalite uygunluk belgesi sahibi firmalar her zaman öne çıkar.

 

TSEK Belgelendirmesi Nasıl Yapılır?

Çeşitli belgelendirme kriterleri için özgün deney ve muayeneler oluşturulmuştur. Bunlardan başka üretimin gerçekleştiği alanlarda üretim yeri incelemesi yapılır. Bu incelemede üretim yerinde kalite kontrol çalışma sistemi, hem kontrolün hem kalitenin devamlılığını sağlayacak yerleşik nesnel bir düzen olup olmadığı araştırılır. Yapılan çalışmalar olumlu sonuçlanırsa ilgili firma TSEK markası sahibi olur.

Hızlı Başvuru Formu
    Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?