preloader

ISO 22000 Gıda Güvenliği

ISO 22000 Gıda GüvenliğiISO 22000 Gıda Güvenliği

ISO 22000 Gıda Güvenliği evrensel düzeyde üretimi standartlaştırmak ve ürün kalitelerini korumak amacıyla standartlar belirlenmektedir. Bu standartlara sahip firmalara bunları belgelemektedirGıda sorunu evrensel düzeyde acil alarm vermektedir. 21. yüzyıla ulaşan insanlık hala açlığı, kıtlığı, besin zehirlenmelerini, sağlığa zararlı besinleri önleyemiyor. Sağlıklı gıda üretimini ve ticaretini koruma altına almak için çaba gösteriliyor mu? Tabi ki gösteriliyor. Iso 22000 standardı bu çabaların bir ürünüdür.

ISO 22000 Sistemi Nedir

ISO 22000 gıda ürünlerinin üretimi, dağıtımı, dolaşımı ve tüketimi sırasındaki bütün aşamalarda sağlıklı gıdaya erişimi sürdürülebilir kılma amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemidir. Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından geliştirilmiştir. Sağlıksız gıdadan kaynaklı insan hastalıklarını engelleme amacı güder. Gıda üretimi ve satışı yapan firmaların envanterlerini, altyapısını, iş süreçlerini gıda güvenliği temelinde uyumlaştırır. Gıda tedarik zincirini tüm parçalarıyla uyumlu olarak güvenli hale getirmeyi hedefler.

 

ISO 22000 Sisteminin Uygulama İlkeleri

Iso 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi tehlike ve risk analizlerini gerçekleştirilir. Bu yolla önemli kontrol noktaları belirlenir. Bunların sınırları saptanır. Kontrol noktalarında gerçekleştirilecek analizler için programlar oluşturulur. Sorunları ortadan kaldırmak için çalışma projeleri geliştirilir. Gözlemleme süreci sonunda sağlama alma süreci işler. Buna uygun prosedürler geliştirilerek gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması sağlanır. Tüm prosedürler nesnel bir biçimde yazılı hale getirilerek devamlılığı garanti altına alınır. Uygulama gıda sektöründeki paydaşlar arasında uyum yaratır.

 

 ISO 22000 Sisteminin Yararları

Iso 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi sayesinde firmaların ve gıda ürünlerinin güvenilirliği artar. Sağlığa yönelik yalnızca var olan riskler ortadan kaldırılmaz, aynı zamanda ortaya çıkma olasılıkları en aza indirgenir. Tüketicilerin temiz ve sağlıklı gıda taleplerini karşılama kapasitesi yükselir. Gıdanın üretiminden tüketimine kadarki bütün firmalar arasında piyasa düzeyinde kalite uyumu sağlar. Müşteri memnuniyetini artırarak iadelerini azaltıp maliyetleri düşürür.

 

ISO 22000 Sistemi Kimler İçindir

ISO 22000 Sistemi gıda sektöründe dolaylı ve doğrudan faaliyet gösteren her ölçekteki firmalar için geçerlidir. Yalnızca gıdanın üretimi söz konusu değildir. Gıda ürünlerinin ambalajlanması, sevkiyatı, satışa sunulması faaliyetlerini yürüten ilgili firmalar için gıda güvenliği yönetim sistemi altyapılarına entegre edilmelidir. Bu sayede üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında ürünlerin ve üretim araçlarının kontrolü, hijyene uygunluğu, bakımı garanti altına alınır.

Hızlı Başvuru Formu
    Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?